Thông cống

Thông cống nghẹt tại Đà Nẵng

Cống nghẹt là một trong những vấn đề thường gặp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Khi cống nghẹt, nước thải sẽ không thể