Chưa được phân loại

Đóng tôn chống thấm tại Đà Nẵng

Đóng tôn chống thấm tường nhà sẽ giải quyết được tình trạng nhà bạn đang gặp mùa nắng thì nóng. Mùa mưa thì lại thấm, mốc.